+34 93 458 70 92

ADVOCATS I CANNABIS

A BARCELONA

SOM ADVOCATS I SOM ACTIVISTES

QUI SOM

ADVOCATS I CANNABIS

Som un grup d’advocats activistes de Barcelona especialitzats en cànnabis que tractem d’impulsar el procés de legalització del cànnabis.

Ens dediquem a la creació i l’assessorament legal a associacions cannàbiques i a l’activisme per a la legalització del cànnabis.

Missió

Lluitem pels drets del consumidor de marihuana. En última instància, lluitem per l’accés legal a la planta que, encara avui, segueix sent un dret a conquerir.

Especialització

Els advocats que integrem l’equip de Cannabicas.org estem especialitzats en causes penals i, en concret, en delictes de tràfic de drogues o contra la salut pública.

QUÈ FEM

ASSESSORAMENT I GESTIÓ

 

T’assessorem sobre la gestió administrativa i de constitució de la teva associació cannàbica

Oferim assessorament integral a les associacions cannàbiques, des de la gestió inicial de constitució i registre de l’associació fins a la defensa de possibles procediments penals derivats d’intervencions policials i judicials. Engloba els següents serveis professionals:

 Creació i constitució de l’associació cannàbica

>Confecció de l’acta fundacional de l’associació cannàbica.
>Redacció dels estatuts adaptats als objectius específics de cada associació.
>Sol·licitud d’inscripció al registre d’associacions autonòmic o estatal.
>Alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors dels membres de la    Junta Directiva i de l’associació.
>Sol·licitud del número d’identificació fiscal de l’associació.
>Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques.
>Sol·licitud de certificacions de la inscripció definitiva de l’associació.
>Esmena, correcció o modificació de qualsevol dels documents anteriorment  citats, ja sigui previ requeriment de l’Administració pública o per voluntat        dels socis.

Tramitació de la llicència d’activitat

Des del nostre despatx col·laborem amb enginyers tècnics amb dilatada experiència en la tramitació de comunicacions prèvies per a associacions cannàbiques.
>Sol·licitud de l’informe urbanístic previ del local. Aquest informe serà necessari en el cas que existeixi Pla d’Usos especial o qualsevol altre condicionant a la zona on es decideixi ubicar la seu social.
>Gestió de la visita de l’enginyer tècnic al local per avaluar les condicions tècniques del mateix i determinar que reformes s’haurien de dur a terme per adaptar el local a la normativa vigent.
>Projecte tècnic de la llicència d’activitat.
>Gestió de la revisió i inspecció del projecte de llicència d’activitat per part de l’entitat de control ambiental.
>Projecte de legalització de les instal·lacions necessàries segons la normativa.
>Inspecció del local per part de l’entitat de control ambiental.
>Presentació de la documentació i de la certificació favorable de l’entitat de control ambiental a l’Ajuntament corresponent.

Gestoria especialitzada: tributació i Seguretat Social

Col·laborem amb una gestoria que duu la comptabilitat, i altres aspectes tributaris i de la Seguretat Social de més de 100 associacions cannàbiques, essent aquesta especialització alló que confereix la capacitat de cobrir amb el màxim rigor legal les obligacions que es deriven en aquest sentit.

Assessorament de com gestionar l’associació cannàbica

>  Redacció d’actes de la Junta Directiva.
>  Convocatòria d’Assemblea General de socis.
>  Redacció de les actes de l’Assemblea General de socis.
>  Revisions periòdiques a la seu social de l’associació cannàbica.
>  Protocol d’actuació respecte al cultiu i al transport:
 ·  Informe pericial de l’enginyer agrònom respecte la previsió del cultiu.
 ·  Recursos contra multes per tinença o consum de cànnabis a la via pública.
 ·  Defensa en procediment penal per delicte.

DEFENSA PERSONAL

 

Et defensem de possibles procediments penals per delictes relacionats amb la tinença o consum de cannabis

Els advocats que integrem l’equip de Cannabicas.org estem especialitzats en causes penals i, en concret, en delictes de tràfic de drogues o contra la salut pública. Les nostres àrees de defensa són:

Defensa en un procediment penal per delicte

De la gestió d’un club social de cànnabis se’n pot derivar un procediment penal. Els delictes pels quals la Fiscalia sol sostenir la seva acusació són: delicte contra la salut pública (tràfic de drogues), delicte d’associació il·lícita, o, fins i tot, delicte de blanqueig de capitals, etc. El delicte contra la salut pública pot venir acompanyat d’agreujants que fan incrementar la petició d’anys de presó com el de “notòria importància”, si la quantitat de cànnabis aprehesa supera els 10kg (si es tracta de marihuana) o els 2,5kg (si es tracta d’haixix); el d’”establiment públic”; el de “venda a menors”; etc.

Recursos contra multes per tinença o consum de cànnabis a la via pública

La condició de consumidor de cànnabis no és il·legal, però el seu consum o tinença en la via pública sí, d’acord amb la Llei Orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre Protecció de Seguretat Ciutadana. És sancionable amb una multa que es pot recórrer. L’associació ha de decidir si assumeix els recursos de les multes que puguin ser imposades als socis tot just sortint del club o davant qualsevol tipus d’assetjament policial en aquest sentit.

Contacta amb el nostre equip d’advocats
per concertar una visita o resoldre qualsevol dubte

T. 93 458 70 92

Grup d’advocats activistes pro-legalització del Cànnabis situats a Barcelona i especialitzats en delictes relacionats amb substàncies estupefaents i delictes contra la salut pública.

Què Fem

Col.laboradors

Noticias

El traspas o la venta d’una Asociació Cannàbica

Elements incriminatoris en el delicte de tràfic de marihuana

El delicte de tràfic de drogues i el bé jurídic protegit “la salut pública”

Contacte

 

Telf. +34 934 587 092

Carrer Consell de Cent, 373, 3r 2a

08009 Barcelona

Telèfon d’emergències

Telf. +34 656 666 712

En cas de ser detingut o qualsevol tipus d’eventualitat amb la policia

Teléfono Emergencias